Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Woreczek

WSS  Woreczek to w swej istocie prawdziwy wór potencjału; utworzona z dwóch osób prawnych (Fundacji Magnetoffon oraz Fundacji Kota Dziwaka) spółdzielnia działa w obszarze kultury niezależnej oraz gastronomii, realizując przy tym misję społeczną.

            To prawdziwie oddolna i społeczna inicjatywa, w którą zaangażowani są przedstawiciele lokalnej kultury niezależnej tworzący Klub Magnetoffon. Magnetoffon to miejsce dla każdego, kto kieruje się w życiu pasją twórczą lub zwyczajnie jest ciekawym miasta i jego oferty kulturalnej, mieszkańcem. Organizowane w klubie koncerty śmiało mogą konkurować z tymi, które realizują instytucje wspierane przez samorząd. Co tydzień w weekend w Klubie goszczą muzycy z Polski i zagranicy wzbogacając swą obecnością ofertę artystyczną miasta.


            Przy Klubie działa profesjonalnie wyposażona sala prób, będąca miejscem, w którym swój warsztat udoskonalają lokalni muzycy. Siedziba Klubu jest również schronieniem dla nieposiadających swojej własnej siedziby organizacji pozarządowych.
W planach jest wygospodarowanie przestrzeni dla grupy teatralnej, szkół tańca oraz świetlicy środowiskowej. W intencji inicjatorów spółdzielni jest realizacja misji społecznej polegającej na udostępnieniu oferty kulturalnej Klubu wszystkim mieszkańcom miasta oraz realizacja idei edukacji kulturalnej.

           „Woreczek” posiada również ofertę gastronomiczną, zyskującą uznanie wśród instytucji szkoleniowych oraz klientów organizujących konferencje, eventy, spotkania otwarte. Z myślą o zróżnicowanych oczekiwaniach i potrzebach potencjalnych klientów przygotowano szeroką ofertę cateringową dla osób indywidualnych. Wyremontowane wnętrza Klubu Magnetoffon wynajmowane są na organizację uroczystości rodzinnych, urodzin, spotkań środowiskowych.

           Prezesem WSS Woreczek jest Tomasz Korytowski (uznany muzyk, obecnie w składzie zespołu LiN) w codziennej pracy wspierany przez postaci takie jak; Bartosz Matuszewski, Bartosz Popławski, Grzegorz Witkowski oraz artystów zaangażowanych przy realizacji poszczególnych projektów. 

 

 

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Woreczek
Ul. Chrobrego 33/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 601 568 275

Dodaj komentarz