Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN to spółdzielnia osób prawnych z ugruntowaną pozycją na rynku usług gastronomicznych i porządkowych w lubuskim. Głównym celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Spółdzielnia działa w dwóch obszarach;

Pierwszy to gastronomia. Żywią przedszkolaków oraz młodzież w szkołach. Codziennie Spółdzielnia przygotowuje obiady dwudaniowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Kożuchowie i okolicach. W lokalu Eden są wydawane posiłki dla dorosłych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Organizują przyjęcia okolicznościowe, komunie, imieniny, świadczą usługi cateringowe (bankiety, konferencje). Głównym celem spółdzielni jest pełne zadowolenie klientów i satysfakcja z wykonywanych usług. Mogą to osiągnąć posiadając wykwalifikowany i doświadczony personel oraz odpowiednio przystosowane nowoczesne zaplecze kuchenne wraz ze wszystkimi pomieszczeniami oraz sprzętem do przygotowywania dużych ilości posiłków bez strat na ich jakości.

Drugi to usługi porządkowe. Spółdzielnia Zajmuje się sprzątaniem klatek schodowych na terenie Kożuchowa (tygodniowo sprząta 98 klatek).

 

Głównymi powodem założenia spółdzielni socjalnej „Eden” było stworzenie stabilności zatrudnienia dla osób bezrobotnych, marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bez wątpliwości można stwierdzić, iż WSS „EDEN” dała zielone światło dla rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie gminy Kożuchów, co wpisuje się w model polityki społecznej rozwiązującej problemy na gruncie środowiska lokalnego. Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za celu odbudowanie i podtrzymanie u swoich pracowników umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

WSS „Eden” jest finalistą konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego 2017” skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego. Laureatami konkursu są te podmioty ekonomii społecznej, które dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w rejonie województwa lubuskiego.

 

ul. Anny Haller 1
67-120 Kożuchów
Tel.: 792 958 343
wsseden@wp.pl
www.facebook.com/wsseden

 

 

Dodaj komentarz