Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 r. poz. 1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696), a także uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza w dniu 24.03.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w linku poniżej:

Dodaj komentarz