Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Informacje szczegółowe dot. projektu można znaleźć w linku poniżej:

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-03-00-iz-00-08-k01-17-w-ramach-rpo-lubuskie2020

Dodaj komentarz