Seminarium „Nowe spojrzenie na ekonomię społeczną” – bliżej osiągnięcia celu

     Efekty seminarium pn. „Nowe spojrzenie na ekonomie społeczną”, którego gościem była Pani Poseł  Agnieszka Ścigaj (Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii i Przedsiębiorczości Społecznej), zaskoczyły samych organizatorów.

       Przede wszystkim zaskoczyła frekwencja ale również poziom debaty i zaangażowanie jej uczestników. Wśród gości obecny był przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szef Gabinetu Politycznego Pani Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – Pan Paweł Ludniewski. Radę Miasta Gorzowa Wlkp. reprezentowała Radna Grażyna Wojciechowska a Urząd Miasta Pani Anna Bonus – Mackiewicz dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Gościliśmy również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ROPS.

       Obecność wyżej wymienionych gości jest niezmiernie istotna. Ma ona bowiem związek z jedną z priorytetowych misji Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: budowy  zintegrowanego  systemu  wsparcia  rozwoju  ekonomii  społecznej  obejmującego stworzenie  systemu  wsparcia  dla podmiotów  ekonomii  społecznej  i  przedsiębiorstw  społecznych. Na etapie powstawania sytemu niezbędne jest  zapewnienie  koordynacji  działań  władz  publicznych  na  rzecz włączenia  problematyki  ekonomii  społecznej  do  polityk  publicznych.  Tego typu spotkania, seminaria, konferencje i dyskusje, przybliżają nas do osiągnięcia celu.

            Cieszy również zaskoczenie Pani Poseł w odniesieniu do poziomu wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, reprezentowanego przez przedstawicieli lokalnych mediów. To efekt stałej współpracy z zespołem merytorycznym LOWES, którego reprezentanci wystąpili podczas seminarium w rolach ekspertów (Marta Kowalska, Grzegorz Witkowski). Jest więc  nadzieja, że w najbliższej przyszłości Województwo Lubuskie przestanie być czarną plamą na mapie osiągnięć w obszarze ES w skali kraju. Pracujemy nad tym.

SONY DSC

Dodaj komentarz