Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN to spółdzielnia osób prawnych z ugruntowaną pozycją na rynku usług gastronomicznych i porządkowych w lubuskim. Głównym celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Spółdzielnia działa w dwóch obszarach;

Czytaj dalejWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Woreczek

WSS  Woreczek to w swej istocie prawdziwy wór potencjału; utworzona z dwóch osób prawnych (Fundacji Magnetoffon oraz Fundacji Kota Dziwaka) spółdzielnia działa w obszarze kultury niezależnej oraz gastronomii, realizując przy tym misję społeczną.

            To prawdziwie oddolna i społeczna inicjatywa, w którą zaangażowani są przedstawiciele lokalnej kultury niezależnej tworzący Klub Magnetoffon. Magnetoffon to miejsce dla każdego, kto kieruje się w życiu pasją twórczą lub zwyczajnie jest ciekawym miasta i jego oferty kulturalnej, mieszkańcem. Organizowane w klubie koncerty śmiało mogą konkurować z tymi, które realizują instytucje wspierane przez samorząd. Co tydzień w weekend w Klubie goszczą muzycy z Polski i zagranicy wzbogacając swą obecnością ofertę artystyczną miasta.

Czytaj dalejWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Woreczek

Spółdzielnia Socjalna PARADISE

      Co może powstać kiedy pięć wspaniałych kobiet postanowi wziąć sprawy w swoje ręce? To oczywiste, że raj. A w wyjątkowych przypadkach Spółdzielnia Socjalna Paradise. To kwintesencja tego o czym myślimy gdy usłyszymy słowa “spółdzielnia socjalna”. To zapał, współpraca i wielokierunkowość działań będąca gwarancją wykorzystania potencjału każdego z członków założycieli :

Czytaj dalejSpółdzielnia Socjalna PARADISE