SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.
W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:
Związki stowarzyszeń,
Stowarzyszenia,
Fundacje.
Organizacja obozu – wymagane warunki:
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Każdy obóz powinien:
a. mieć sportowy charakter,
b. trwać co najmniej 7 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych),
d. ubezpieczenie na czas obozu,
e. wynagrodzenie prowadzących zajęcia,
f. wynajem obiektów sportowych,
g. działania kulturalne.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR0UMALBG4j3l21e3emTBD09gFAY9uhU4sPN6ogRfV3JiTySVBehS4vHVBs

Dodaj komentarz