Zapraszamy do współtworzenia magazynu “Młody Obywatel”

Kontynuujemy naszą rozpoczętą w ubiegłym roku misję tworzenia w województwie lubuskim młodzieżowych mediów. W tym roku wydamy dwa kolejne numery pierwszego w regionie młodzieżowego magazynu społeczno-kulturalnego “Młody Obywatel”. Zapraszamy do współtworzenia magazynu Lubuszan do 35 r.ż., którzy chcą i potrafią bezkompromisowo pisać o otaczającej ich rzeczywistości.
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.NOVUM/