Fundusz: KULTURA SOLIDARNOŚCI

Fundusz wspiera pomysłowe inicjatywy kulturalne, które w dobie globalnego kryzysu pandemicznego wzmacniają europejską solidarność i ideę Europy jako wspólnej przestrzeni publicznej.

W obliczu kryzysu związanego z wirusem koronawirusa może być silny moment w Europie. Chwila, w której ludzie rozumieją, jak ważne jest, aby mieć przyjaciół, którzy się wspierają, chwila dzielenia się istotnymi informacjami, wiedzą i dostawami, chwila, w której uświadamiasz sobie, jak znacznie lepiej zarządzać fundamentalnym kryzysem dzięki współpracy i solidarności.

Ale jak dotąd nie przewidzieliśmy tego europejskiego momentu. Przywódcy krajowi podjęli inicjatywę i zrobili wszystko, aby chronić swoich obywateli przed wirusem. Ich podejścia mogą się różnić pod względem reakcji na zdrowie publiczne, ale są zaskakująco spójne, jeśli chodzi o ochronę interesu narodowego. Gdzie jest Europa i UE? Gdzie leży wspólny europejski interes?

W ciągu ostatnich 75 lat Europie udało się ponownie odkryć, że jest potęgą współpracy, społeczeństwem dzielącym się. To dobrze nam służyło Europejczykom. Nie możemy sobie pozwolić na wycofanie. Musimy zrobić wszystko, aby utrzymać nienaruszony sentyment europejskiej współpracy i solidarności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz