Artykuł poradniczy: Jak wygląda zwolnienie z ZUS od strony księgowej

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek. To oznacza, że nie odprowadzają ich za określone miesiące. Ale czy również oznacza to, że nie muszą sporządzać rozliczeń – składać deklaracji?

Organizacje pozarządowe korzystają ze zwolnienia z opłacania składek na takich samych zasadach ogólnych jak wszyscy. To atrakcyjne zwolnienie, ponieważ nie wymaga od NGO-sów udowadniania, że ich sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią.

Warunki zwolnienia ze składek, kogo dotyczy i w jakiej wysokości opisywaliśmy w infaromacjach:

Poniżej dodatkowo zwracamy uwagę na ujęcie tego zwolnienia w księgowości organizacji pozarządowej.

Rozliczenie wynagrodzeń przy zwolnieniu składek

Ulga dotyczy zwolnienia płatnika i polega na zwolnieniu z konieczności zapłaty składek za wypłacone wynagrodzenie, tzn. organizacja nie przekazuje całości albo połowy należnych składek za miesiące objęte zwolnieniem.

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pozostaje takie samo jak za czas nie objęty zwolnieniem. Organizacja tak samo nalicza, ustala wysokość wypłaty netto i rozlicza na deklaracjach wypłacone wynagrodzenie.

Za zatrudnioną osobę zostają naliczone wszystkie dotyczące jej wynagrodzenia składki – są one rozliczane na miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS. Zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa okresu składkowego żadnej zatrudnianej osoby.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych nadal odbywa się z uwzględnieniem odliczenia od podstawy opodatkowania potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1b i ust, 2 ustawy o PIT, zaliczka jest też pomniejszona o pobraną cześć kwoty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli więc składki ZUS zostaną naliczone, odliczone od wynagrodzenia i rozliczone na deklaracjach składanych do ZUS, to zaliczka na podatek PIT i kwota netto wynagrodzenia, wyliczane są w taki sam sposób jak w czasie przed obowiązywania zwolnienia.

Zwolnienie w księgowości i rozliczeniu podatkowym organizacji

Księgowanie kosztów wynagrodzeń w organizacji musi odzwierciedlać źródła finansowania kosztów – część kosztów wynagrodzeń podlegającą zwolnieniu trzeba więc księgować jako koszty finansowane w ramach zwolnienia ZUS.

Składki ZUS w części zwolnionej z zapłaty, nie mogą być ujęte w kosztach dotychczasowych projektów. Muszą pomniejszyć koszy projektu i zostać ujęte w kosztach finansowanych w ramach zwolnienia składek, ze środków budżetu państwa.

Kwota zwolnienia ze składek stanowi dotację budżetu państwa podlegającą zwolnieniu podatku na podstawie art 17 ust 1 pkt 47 ustawy o CIT. Co ważne kwota kosztów pokryta w ramach takiej dotacji nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w CIT-8 i jako całość stanowi dochód zwalniany z podatku w CIT-8/O.

Informacje zaczerpnięte ze strony NGO.pl kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz