Nagroda za osiągnięcia międzykulturowe

Prześlij swoją aplikację:
Szukają udanych, zorientowanych na rozwiązania projektów dialogu międzykulturowego!


Nagroda za osiągnięcia międzykulturowe (IAA) jest kluczowym projektem dialogu międzykulturowego Austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych. Nagroda honoruje udane i innowacyjne projekty w dziedzinie dialogu międzykulturowego, zarówno w Austrii, jak i na skalę globalną. Nagroda jest otwarta dla wszystkich, którzy identyfikują i wykorzystują możliwości, które pozytywnie kształtują współistnienie międzykulturowe. Nagradza także tych, którzy z powodzeniem otwierają nowe płaszczyzny dialogu międzykulturowego, którzy sprostali konkretnemu wyzwaniu poprzez działania międzykulturowe i którzy promują dialog kultur i religii poprzez swoją obecność w mediach.

Jakie są wymagania? Poszukujemy zarówno dużych, jak i małych projektów realizowanych przez organizacje lub osoby prywatne. IAA w szczególności promuje projekty międzykulturowe w dziedzinie sztuki / kultury, młodzieży, praw człowieka, edukacji i integracji obywatelskiej na całym świecie . Projekty muszą być w trakcie realizacji lub już ukończone.

Kto może złożyć wniosek? Aplikacje są otwarte zarówno dla organizacji non-profit (w tym organizacji pozarządowych, jak i stowarzyszeń, fundacji, charytatywnych instytucji edukacyjnych lub organizacji religijnych) oraz organizacji komercyjnych. Mogą również brać udział osoby ze społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski nie są otwarte dla instytucji rządowych, naukowych, badawczych i międzynarodowych. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz