Ograniczenia pracy urzędu marszałkowskiego!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zmieniają się zasady pracy urzędu marszałkowskiego. Od 27 marca do odwołania urząd nieczynny będzie dla interesantów. Nieczynna będzie kancelaria ogólna oraz punkty podawcze. Kontakt z rzędem możliwy jest wyłączenie drogą elektroniczną.

1. Od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania Urząd Marszałkowski jestnieczynny dla interesantów.

2. Nieczynna jest Kancelaria Ogólna Urzędu oraz punkty podawcze we wszystkich lokalizacjach Urzędu.

3. Kontakt z Urzędem jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, EPUAP-u, telefonicznie oraz odbierana jest poczta tradycyjna.

4. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu.

5. Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.

6. W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej;

a) wrzucając do wystawionych skrzynek we wszystkich lokalizacjach Urzędu, prosimy wówczas o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu;

b) w wyjątkowych, uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną, wypadkach możliwe jest osobiste złożenie dokumentów na parterze w budynkach Urzędu w specjalnie wyznaczonych miejscach; może tam przebywać tylko 1 interesant.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz