KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NT. ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNEGO

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje:

Centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za miesiąc marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę:

  1. wyrażali gotowość uczestniczenia w zajęciach;
  2. przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8;
  3. przebywali na kwarantannie.

Następnie CIS składają do właściwego organu samorządu terytorialnego wnioski o refundację świadczeń za miesiąc marzec 2020 r. wraz z listami obecności, na których dokonują adnotacji informującej o nieobecności spowodowanej zawieszeniem zajęć.

Jeżeli uczestnik podczas zawieszenia zajęć przez wojewodę przebywał na zwolnieniu lekarskim do wyliczenia wysokości świadczenia integracyjnego stosuje się art. 15 ust. 7a ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz