Współdziałanie w celu poprawy zarządzania i antykorupcji


Europejska inicjatywa Open Society ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz walki z korupcją, schwytaniem państwa i złym zarządzaniem instytucjami publicznymi.

W całym regionie obywatele często spotykają się z instytucjami publicznymi, które są nieprzewidziane, skorumpowane i podważają procesy demokratyczne i jakość usług publicznych. Interwencje koncentrujące się wyłącznie na monitorowaniu, wspieraniu i reformach prawnych okazały się w dużej mierze niewystarczające do wywołania pozytywnych zmian. Jesteśmy jednak świadkami obiecujących przykładów współpracy sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w celu sprostania tym wyzwaniom.

Apelujemy o aplikacje ukierunkowane na wzmocnienie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia przejrzystości, rozliczalności i procesów udziału społeczeństwa w celu wzmocnienia instytucji publicznych. Inicjatywy te powinny być wdrażane we współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu lokalnym, miejskim, regionalnym lub krajowym, potencjalnie (ale niekoniecznie) współpracując również z zainteresowanymi stronami z sektora biznesowego / prywatnego. Powinny one sprostać ważnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem lub korupcją oraz wdrożyć praktyczne i zorientowane na rozwiązania podejścia w celu poprawy zarządzania instytucjami publicznymi i ich wpływu na obywateli.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikujące się kraje: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.

Zapraszamy aplikacje z:

  • Zarejestrowane społeczeństwo obywatelskie i / lub organizacje non-profit (lub konsorcja organizacji) posiadające doświadczenie w dziedzinie antykorupcji i / lub dobrych rządów, a także pracujące na poziomie lokalnym i / lub krajowym w jednym z następujących krajów: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.
  • Wnioskodawcy społeczeństwa obywatelskiego prowadzący projekty we współpracy z instytucjami publicznymi na szczeblu lokalnym lub krajowym. Wnioskodawcy będą musieli złożyć pisemne oświadczenie o wsparciu lub współpracy wydane przez pracowników lub przedstawicieli instytucji rządowych na szczeblu lokalnym lub krajowym, z którymi zamierzają współpracować. To oświadczenie musi być napisane, ale może przybierać różne formy (np. E-mail, list, protokół ustaleń itp.) I może być w języku angielskim lub w języku kraju

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz