Nabór wniosków ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”:

Nabór wniosków 2020 dla części 1 – w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”:

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

– w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

  • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: zapobieganie powstawaniu odpadów;

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 25.02.2020 r. do 31.03.2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz