W ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie realizowany jest otwarty konkurs regrantingowy

„Lubuski P.A.K.I.E.T.” (Partnerskie Animacyjne, Kulturowe i Edukacyjne Traktaty)

adresowany zarówno do niezależnych edukatorów i animatorów, jak i organizacji i instytucji, które zamierzają zrealizować na terenie województwa lubuskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, oparty na partnerskiej współpracy pomiędzy sektorem oświaty i kultury

Celem konkursu jest:

  • propagowanie edukacji kulturowej wśród osób zajmujących się kulturą i edukacją w województwie lubuskim
  • promowanie współpracy między środowiskami oświaty i kultury, a także umożliwienie tym podmiotom realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej na terenie województwa lubuskiego

Na 2020 r. zaplanowano dofinansowanie dla 6 projektów.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz