Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Kamieniu Wielkim

Zakłady Aktywności Zawodowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki tworzone w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. odwiedził Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Warto dodać, że Kamień Wielki to malownicza miejscowość w województwie lubuskim położona ok. 10 km od Gminy Witnica, oraz około 40 km od Gorzowa Wlkp.

Zakład prowadzi pralnię przemysłową, która świadczy usługi dla domów pomocy społecznej, szpitali i hoteli. Znalazło tam pracę 21 osób niepełnosprawnych (12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 9 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym). Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chore psychicznie, w tym także mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Obok pracy i możliwości samodzielnego uzyskiwania wynagrodzenia osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie korzystają z rehabilitacji społecznej w formach terapeutycznych, dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, czy też choroby psychicznej. Rehabilitacja w tej postaci ma na celu przywrócenie zdolności do wykonywania ról społecznych i systematyczne zwiększenie stopnia samodzielności w wykonywaniu tych ról. Pracownicy objęci są również wsparciem psychologa, trenera pracy i doradcy zawodowego.


Zakład prowadzi Fundacja Stephanus ze Szczecina, która na jego potrzeby wyremontowała i przystosowała duży budynek gospodarczy, stojący na działce przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

W województwie lubuskim działają dwa zakłady aktywności zawodowej. Drugi jest w Szprotawie. To stanowczo za mało w stosunku do potrzeb naszego regionu.

Kamień Wielki, ul. Stawna 40

66-460 Witnica

Tel. + 48 95 718 26 52

Więcej zdjęć znajduje się w galerii kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz