Konkurs na wsparcie w 2020 r. zadania publicznego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Rozpoczął się nabór ofert w otwartym konkursie na wsparcie w 2020 r.  zadania publicznego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży .

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 970.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferta obligatoryjnie powinna zawierać szczegółowe opisy planowanych działań dotyczących jednej lub dwóch sfer łącznie: promowanie świadomości obywatelskiej, promowanie 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce – w głównej mierze tożsamości lokalnej, promowanie ochrony środowiska.

Konkurs obejmuje zadania, których zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie – www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz