Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej „Złota Rączka dla Seniora”


Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”

Prezydent Miasta ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, składane w 2020 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na formularze zgłoszeniowe kandydatów czekamy do 05 lutego 2020 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz