„Poszukiwacze Pozytywnej Energii” Bezpłatne zajęcia wykładowo – warsztatowe dla gorzowian.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 realizowany jest projekt pod nazwą „Poszukiwacze Pozytywnej Energii”, polegający na organizacji bezpłatnych zajęć wykładowo – warsztatowych dla gorzowian, mających na celu budowanie poczucia własnej wartości, przeciwdziałanie stresowi i samotności oraz poprawę dobrostanu psychospołecznego.
W ramach ww. zadania, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, zaplanowano szereg atrakcyjnych i pożytecznych zajęć, adresowanych do młodzieży szkolnej, studentów, osób aktywnych zawodowo, bezrobotnych, seniorów. Są to m.in.
1) wykłady psychologiczne na temat rozwoju osobistego, w  tym: Zarządzanie sobą; Poczucie własnej wartości; Komunikacja interpersonalna; Środki i płaszczyzny komunikacji; Asertywność; Jak radzić sobie z opiniami innych – jak przyjmować krytykę i komplementy;
2) zajęcia warsztatowe, w tym: Komunikacja; Jak radzić sobie ze stresem?; Techniki panowania nad gniewem; Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym; Jak zarządzać swoimi emocjami? Techniki relaksacji;
3) zajęcia ruchowe, polegające na poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu pozytywnej energii za pomocą tańca i ruchu;
4) zajęcia i zabawy integracyjne, w tym np.  zajęcia florystyczne, dogoterapia, decoupage, ogrodnictwo.
Dla wszystkich gorzowian, którzy wezmą udział w warsztatach przygotowano poczęstunek oraz gadżety informacyjne.
Osoby chętne do udziału w bezpłatnych zajęciach mogą się zapisywać w siedzibie Wojewódzkiego Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95,
tel. 95 720 73 25, e-mail: szkolenia@zdz.gorzow.pl . Planowane jest utworzenie 20 grup szkoleniowych, każda z nich liczyć będzie 10 osób. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych znajduje się w załączeniu.
Zapraszamy!

Dodaj komentarz