Zachęcamy do skorzystania z kalendarza sprawozdawczego dla organizacji pozarządowych na NGO.pl


Maj i czerwiec to okres, w którym wracamy do tematu sprawozdań. Właśnie w tym okresie mijają dla większości organizacji graniczne terminy na zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych. Obowiązków sprawozdawczych jest dużo i nietrudno się w nich pogubić. Dlatego na infografice porządkujemy najważniejsze terminu związane ze sprawozdaniami w 2019 r.

Więcej informacji kliknij tutaj: https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-organizacji-pozarzadowych-najwazniejsze-daty-w-2019-r-infografika

Dotacje z Fundacji Kronenberga City Handlowy

Misją Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja Kronenberga realizuje swoje zadanie między innymi poprzez:

  • udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji
  • tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
  • udzielanie wsparcia organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej
  • dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyżej wymienionych celów

Więcej informacji kliknij tutaj: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm