Dotacje z Fundacji Kronenberga City Handlowy

Misją Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja Kronenberga realizuje swoje zadanie między innymi poprzez:

  • udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji
  • tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
  • udzielanie wsparcia organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej
  • dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyżej wymienionych celów

Więcej informacji kliknij tutaj: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Dodaj komentarz