II edycja konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne,domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich.

Więcej informacji kliknij tutaj: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Dodaj komentarz