Szkolenie. Nadchodzą konkursy pn. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zarząd Województwa Lubuskiego serdecznie zaprasza na szkolenia, które dotyczyć będą planowanych konkursów w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarejestruj się i weź udział w szkoleniu:

21 marca 2018 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035) <-LINK

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 45 65 119.

Dodaj komentarz