Program dotacyjny NCK: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji.  Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku.

Dodaj komentarz