Fundacja BGK: Na dobry początek!

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie  szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wsparcie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Dodaj komentarz