ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej: Warszawa – Brzeziny – Łódź.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz programów z zakresu rewitalizacji, realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także Łodzi i gminie Brzezina w województwie łódzkim. Wizyta planowana jest w drugim tygodnia września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym) i dedykowana jest PES w LUBUSKIEM.

Dodaj komentarz