Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego

FUNDUSZ OBYWATELSKI

Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie. Szybkie granty z założenia są niewielkie (500-3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

Dodaj komentarz