Programu Operacyjny „Inteligentny Rozwój”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje do wdrożenia instrument „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt”. W ramach wstępnej selekcji pomysłu przedsiębiorca bezpłatnie uzyska informacje o kwalifikowaniu się pomysłu do dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub innego programu krajowego. Ponadto, wnioskodawcy zostanie zaprezentowana ekspercka analiza mocnych i słabych stron projektu w kontekście kryteriów oceny. Wdrażanie instrumentu STEP rozpocznie się w czerwcu 2018 r. 

Dodaj komentarz