Rozstrzygnięcie – zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 edycji szkolenia pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 11.10.2016 roku – zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 edycji szkolenia pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu: ,,Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków  wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuję , iż otrzymano cztery oferty od:

– Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.,
– Cech Rzemiosł Różnych Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli,
– Jadwiga Kotowicz Centrum Szkoleniowe Idea.
– Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Oferta złożona przez Cech Rzemiosł Różnych Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli podlegała odrzuceniu z uwagi na niespełnienie warunków formalnych. Oferta Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz Jadwiga Kotowicz Centrum Szkoleniowe Idea spełniały wymagania, dokonano wyboru oferty najtańszej tj. Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 37.500,00 zł.

 

Dodaj komentarz