Żegnaj Szefie !

       W środę 18 października, przeżywszy 53 lata, zmarł nasz szef, współpracownik i przyjaciel – Jan Koniarek.

Pomimo choroby do ostatnich dni aktywnie działał na rzecz Lubuszan znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wielu ludzi zawdzięcza mu powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Doskonale wyczuwał społeczne potrzeby, tworzył i realizował projekty skierowane do najbardziej potrzebujących. Wizjoner z misją.
Pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Pomimo dominującego poczucia osamotnienia, będziemy starali się kontynuować jego społeczne dzieło.

Cześć Twojej pamięci …

Jan Koniarek był radnym Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, członkiem Zarządu Miasta, członkiem – założycielem Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Rozwój, współtwórcą Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Gorzowie. Z jego inicjatywy powstały takie projekty jak: Międzygminne Centrum Integracji Społecznej Rozwój oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

 

 

Dodaj komentarz