„Twarzą w twarz z przedsiębiorczością społeczną w powiecie nowosolskim”

22 listopada w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się spotkanie sieciujące pn. „Twarzą w twarz z przedsiębiorczością społeczną w powiecie nowosolskim”, 

 PROGRAM: 

11.30 ? 12.00 Rejestracja uczestników.
12.00 ? 12.10 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości.
12.10 ? 12.30

Idea sieciowania. Teoria i praktyka wsparcia – współpraca z OWES we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej regionie.

Grzegorz Witkowski – Animator LOWES

112.30 ? 12.50

Po co nam klauzule społeczne – Szanse, korzyści i zagrożenia w realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Magdalena Gudzowska-Kolczyńska – Doradca prawny LOWES

12.50 ? 13.30 Przedsiębiorstwa społeczne w praktyce – dobre praktyki w powiecie nowosolskim: Spółdzielnia Socjalna „Paradise”, Spółdzielnia Socjalna Lajd Home, Spółdzielnia Socjalna „Gorący garnuszek”, Fundacja „Złote Nutki”.
13.30 ? 13.45 Przerwa kawowa.
13.45 ? 14.10

Możliwości pozyskania środków z FE przez podmioty ekonomii społecznej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

14.10 ? 14.40

Współpraca PES z JST- możliwości i ograniczenia.

Katarzyna Miczał – Specjalista ds. promocji i informacji PES

14.40 ? 15.00 Podsumowanie spotkania.
15.00 Poczęstunek przygotowany przez spółdzielnię socjalną.

 

 

 

Dodaj komentarz