Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs  nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji realizuje aktualnie projekty “Nowe kwalifikacje – większe możliwości” oraz “Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości”. Poszukiwane są osoby do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2. Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj dalejRegionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

III Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna Żagań 2018 w dniach 8-9.06.2018

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutyczne PROFIL w Żaganiu, stworzone i wsparte przez projekt LOWES, jest głównym organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej w Żaganiu. Stowarzyszenie działa na rzecz wsparcia osób z problemami życiowymi, typu uzależnienia od używek i hazardu, a także borykającymi się chorobami onkologicznymi i rehabilitacji poonkologicznej.

Konferencja jest jednym z ważnych w Polsce, już corocznych spotkań specjalistów z całej Polski, ale i także polskich specjalistów pracujących na świecie.

Wszelkie informacje o konferencji na stronie www.konferencja-zagan.pl

Programu Operacyjny “Inteligentny Rozwój”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje do wdrożenia instrument “Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt”. W ramach wstępnej selekcji pomysłu przedsiębiorca bezpłatnie uzyska informacje o kwalifikowaniu się pomysłu do dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub innego programu krajowego. Ponadto, wnioskodawcy zostanie zaprezentowana ekspercka analiza mocnych i słabych stron projektu w kontekście kryteriów oceny. Wdrażanie instrumentu STEP rozpocznie się w czerwcu 2018 r. 

MSWiA ogłosiło nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2018

Rozpoczęła się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Nabór projektów (etap centralny) trwa do 30 maja 2018 roku (urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

Zapraszamy na obywatelskie spotkania dyskusyjne

 

Znamy już pomysły, o których będą rozmawiali mieszkańcy podczas spotkań dyskusyjnych. Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019.  

Do tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 188 pomysłów (dwa wnioski połączono w jeden). Na spotkaniach dyskusyjnych mieszkańcy będą rozmawiali o 102 rejonowych, 14 ogólnomiejskich i 19 oświatowych projektach. Wszystkie one uzyskały opinię pozytywną, a urzędnicy dokładnie określili ich lokalizację, zakres i koszty.

Czytaj dalejZapraszamy na obywatelskie spotkania dyskusyjne

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij