II nabór do programu Kultura – Interwencje 2018

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

II edycja bezpłatnego szkolenia: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem i ograniczona liczbą miejsc Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na kolejną edycję bezpłatnego szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Czytaj dalejII edycja bezpłatnego szkolenia: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach”

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo. Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.

Odbyło się szkolenie pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

W dniu 24-04-2018 r. w Gorzowie Wlkp. siedzibie LOWES  przy ul. Przemysłowej 53 Gorzów Wlkp. w sala nr 110, odbyło się bezpłatne szkolenie pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE. Organizatorem Spotkania  był Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj dalejOdbyło się szkolenie pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się  23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się  23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r.

Szkolenie: “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa, moduł 1” Gorzów WielkopoIski 07-08.06.2018r.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku.
 

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij