POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA – STARTUJE KONKURS!

POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA – STARTUJE KONKURS!

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.
W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:
Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”
Najważniejsze informacje:
nabór ofert rozpocznie się 21 lipca 2021 r. o godzinie 15:00,
termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,

projekty mogą być realizowane w terminach:
do 30 września 2021 w Ścieżce nr 1,
do 31 grudnia 2021 w Ścieżce nr 2,
maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.
Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.
Źzródlo: https://niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/?fbclid=IwAR1a6EkGkxOdgxdoFqo0BVcGaiHSpOo8q6TkHiYjhQbvCdz_K_DAF9vfs24

Dodaj komentarz