Pierwszoplanowe obowiązki organizacji pozarządowej w styczniu.

Pierwszoplanowe obowiązki organizacji pozarządowej w styczniu.

W styczniu trzeba w nim zrealizować ważne obowiązki i podjąć kluczowe decyzje.
Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w styczniu to:

  • sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
  • roczne deklaracje PIT – dla NGO-sów, które zatrudniają pracowników lub współpracowników
  • podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
  • aktualizacja planu kont księgowych

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/4-najwazniejsze-obowiazki-organizacji-pozarzadowej-w-styczniu

Dodaj komentarz