Nabór ofert w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Nabór ofert w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główne założenie programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Do 1 lutego br. trwa nabór ofert w konkursie w ramach tegorocznej edycji programu.
Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl.
Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń znajdą Państwo tutaj: numer infolinii: 22 661 16 87 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Dodaj komentarz