Granty dla nauczycieli – dzięki programowi Edukacja Inspiracja

W programie Edukacja Inspiracja przyznawane są granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych. Uczestnicy programu wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.

  • Granty dla nauczycieli – dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:

  • – wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych;
    – docenić nauczycieli przez umożliwienie im samodzielnej realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych;
    – budować społeczność nauczycieli opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk;
    – odkrywać potencjał uczniów, którzy współtworzą projekt;
    – zachęcać uczestników do zaangażowania społecznego w duchu takich wartości, jak tolerancja, solidarność i równość.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele, a my pozostawiamy im swobodę w wyborze tematu. To, co łączy wyróżnione projekty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, oddawanie jej inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów. Doceniamy projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Zależy nam na rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz zachęcaniu ich do zaangażowania na rzecz innych.

W IV edycji istotnym elementem jest również uwzględnienie ewentualnej zdalnej realizacji opisywanego projektu edukacyjnego.

Więcej o projektach dowiecie się z Rocznika Nauczycieli podsumowującego I i II edycję programu, a tutaj poznacie uczestników III edycji.

Więcej informacji kliknij TUTAJ