Związek Organizacji Pomocowych przekazał środki dezynfekcyjne do DPS, WTZ i ŚDS

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn. „Środki ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Gorzów Grodzki oraz Powiatu Świebodzińskiego”.

Zadanie publiczne polega na zabezpieczeniu w środki ochrony, kadr placówek opiekuńczych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy) oraz samych osób z niepełnosprawnościami.

Po licznych rozmowach ustalono, że największa potrzeba występuje w obszarze maseczek wielorazowego użytku, niezbędnych środków czystości, płynów do dezynfekcji czy też przyłbic medycznych, które będą wykorzystane w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u któregoś z podopiecznych.

Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania. Dzięki Lubuskiej Ekonomii Społecznej Efekt Synergii wsparcie w dobie pandemii otrzymali:
– DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp.
– DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.
– WTZ w Świebodzinie.
– ŚDS w Świebodzinie.

Miło nam poinformować, że środki ochrony osobistej zostały zakupione i już przekazane do wyżej wymienionych jednostek 🙂 🙂 🙂

A dzisiaj „przyleciała” do nas taka niespodzianka z Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz 🙂 Wprawdzie tylko pośredniczyliśmy w przekazaniu środków ochrony, niemniej taka “niespodzianka” motywuje, dodaje energii, pobudza do jeszcze większego działania i wzmacnia przekonanie o tym, że wszystko co się dzieje ma swój głęboki sens. DZIĘKUJEMY

💐 “Podziękowania 💐
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za:
* maseczki ochronne,
* przyłbice,
* płyny do higienicznej dezynfekcji rąk,
* płyny antywirusowe do dezynfekcji powierzchni,
którymi wsparł nas wczoraj tajemniczy LOWES 😉
LUBUSKI OŚRODEK
WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
Serdecznie DZIĘKUJEMY za pamięć o nas w tym trudnym czasie, słowa wsparcia i otuchy dla mieszkańców i pracowników i ogromne, dobre serce.

Dodaj komentarz