Polska przedłuża zamknięcie granic


Granice Polski pozostają zamknięte do 13 kwietnia. Dodatkowe ograniczenia wprowadzono dla Polaków pracujących po drugiej stronie granicy. Takie osoby mają dwa dni, aby ustabilizować swoją sytuację zawodową. Po tym okresie, jeśli przekroczą granicę z powrotem do naszego kraju, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie.

Kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz