Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej


Pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podmioty ekonomii społecznej otrzymają wsparcie.

O co może wnioskować pożyczkobiorca? 

  • wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału);   
  • tzw. wakacje kredytowe, tj. możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;   
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla pożyczek nowych i już zawartych; 
  • obniżenie oprocentowania do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju, 
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.;   
  • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start, jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy. 

Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. 


Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa 
Nasze działania to jedno. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, unikaj dużych skupisk ludzkich. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. 

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz