Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego publikuje: Poradnik medyczny w czasach koronawirusa


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego publikuje: Poradnik medyczny w czasach koronawirusa:

Z powodu pandemii koronawirusa dostęp do opieki medycznej został zmieniony. Na nowych zasadach działają przychodnie, poradnie i szpitale. Sprawdź, jak skorzystać z opieki lekarza rodzinnego, co z planową wizytą w szpitalu, co w sytuacjach nagłych oraz jak funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna, gdzie skorzystasz z teleporady.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – lekarze rodzinni

W placówkach POZ można skorzystać z TELEPORAD medycznych. Podczas konsultacji telefonicznej pacjent może otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, a także sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność. Godziny teleporad ustalają placówki POZ. Możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1051/7054/Komunikat_dotyczacy_udzielania___TELEPORAD__w_Podstawowej_Opiece_Zdrowotnej/

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/7074/Komunikat_do_swiadczeniodawcow_poz_w_zwiazku_z_zapobieganiem__przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_covid-19/

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – poradnie specjalistyczne

Lekarze specjaliści, obok POZ, także mogą udzielać TELEPORAD. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

 Źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1051/7057/TELEPORADY_w_Ambulatoryjnej_Opiece_Specjalistycznej/

Leczenie szpitalne

Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił szpitalom i przychodniom, by z uwagi na zagrożenie koronawirusem ograniczyły do minimum planowe leczenie i diagnostykę. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

Źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/7075/Zalecenia_dla_swiadczeniodawcow_dotyczace_zasad_udzielania_swiadczen_opieki_zdrowotnej_w_zwiazku_z_zapobieganiem_przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_COVID-19/

Skierowania lekarskie na wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wydłużony został okres, w którym pacjent ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania. Pacjenci muszą to zrobić w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, na który ogłoszony został stan zagrożenia, jednak nie później niż w dniu udzielenia świadczenia wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/7079/Komunikat_dla_swiadczeniodawcow_dotyczacy_zasad_udzielania_swiadczen_opieki_zdrowotnej_w_zwiazku_z_zapobieganiem_przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_COVID-19/

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – Gorzów Wlkp.

Punkt nocnej i świątecznej pomocy medycznej pracuje na zasadzie teleporady. Pacjenci powinni dzwonić pod numer 95 7331 240 lub 95 7331 238. Tam zostaną zarejestrowani i przełączeni do gabinetów lekarskich. Lekarz po rozmowie zadecyduje o dalszym postępowaniu (np. wypisze e-receptę, e-zwolnienie, i udzieli dalszych wskazówek. Jednak w związku ze skompilowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w punkcie nocnej i świątecznej opieki medycznej mogą się pojawić przejściowe trudności w zapewnieniu pełnej obsady. Nie będą realizowane świadczenia wyjazdowe.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – Zielona Góra

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy zielonogórskim pogotowiu wprowadziła rejestrację telefoniczną. W celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19 podczas kontaktów pomiędzy pacjentami w poczekalni, uruchomiony został dodatkowy nr telefonu – 721 198 768.

Rejestrować się można w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

W przypadku pacjentów, którzy chcą skorzystać z teleporady, należy dzwonić pod nr tel. 68 320 20 49.

Opieka psychiatryczna

W ramach TELEPORAD świadczona jest także opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień, a także program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego. Za pośrednictwie systemów teleinformatycznych można skorzystać min. z porady lekarskiej, psychologicznej, sesji psychoterapii czy wizyty instruktora terapii uzależnień.

TELEPORADY realizowane są wyłącznie na rzecz pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

Źródło: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1051/7092/TELEPORADY_w_opiece_psychiatrycznej__leczeniu_uzaleznien_i_programie_pilotazowym_w_centrach_zdrowia_psychicznego/

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/7073/Komunikat_dotyczacy_realizacji_i_rozliczania_swiadczen___w_rodzaju_opieka_psychiatryczna_i_leczenie_uzaleznien_w_zwiazku_z_zapobieganiem__przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_COViD-19/

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz