Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje: Bezdomni nie pozostają bez pomocy w czasie pandemii


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza szereg działań, których celem jest profilaktyka i zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia. Szczególnie dotyczy to osób, które przez swoją obecną sytuację życiową są najbardziej narażeni na działanie wirusa.

Miniony i najbliższy okres to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Przykładem takich działań jest ograniczenie dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa. Stąd zalecenie, aby ludzie pozostali w swoich domach i w miarę możliwości podejmowali pracę zdalną.

Niestety, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Osoby bezdomne są szczególnie narażone na skutki działań wirusa SARS-CoV, ze względu na swoją sytuację życiową, stan zdrowia, a także wiek i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Takich osób nie pozostawiamy samych sobie!

Wydaliśmy wytyczne dla wojewodów dotyczące podjęcie działań w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych w tym trudnym dla wszystkich czasie, we współpracy z poszczególnymi służbami.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz