Konsultacje publiczne na temat luki płacowej oraz przejrzystości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości udziału w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską na temat luki płacowej oraz przejrzystości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Celem konsultacji jest zebranie informacji, opinii i doświadczeń w obszarach dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, oraz środków na rzecz przejrzystości jako narzędzia wspierania świadomości i egzekwowania „równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości”. Komisja Europejska pragnie poznać opinie szerokiego grona interesariuszy: od organów publicznych i administracji, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, partnerów społecznych (związków zawodowych i pracodawców), stowarzyszeń kobiet, krajowych organów ds. równości, inspekcji pracy, innych organów krajowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz organizacji finansujących i prowadzących działalność badawczą, w tym uniwersytetów.

Udział w konsultacjach można wziąćdo 28 maja br. poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.

Więcej informacjiwraz z samym kwestionariuszem dostępnych jest na stronie Komisji poświęconej konsultacjom (informacja dostępna również w języku polskim, możliwość zmiany wersji językowej w górnej części strony)

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz