Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Założeniem turnusów terapeutycznych jest maksymalna możliwa rehabilitacja ruchowa, społeczna, edukacyjna i sensoryczna dzieci i młodzieży. W trakcie turnusu terapeuci i wychowawcy w małych grupach realizują własne programy zajęciowe, które specjalnie opracowują na czas pobytu w ośrodku w Wiśle.

W programie każdego turnusu znajdują się także elementy integrujące dzieci i ich opiekunów. Do takich należą wycieczki krajoznawcze, ogniska, zabawy ruchowe na terenie ośrodka i w plenerze podczas wyjazdów.

Cel konkursu

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży celem Konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:

  • wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych
  • przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi
  • przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  • promują aktywność społeczną Uczestników turnusu

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz