Konkurs na działania w obszarze turystyki regionalnej


Kwota 100 tys. złotych czeka na organizacje pozarządowe, który mają pomysł na ciekawe projekty z zakresu turystyki regionalnej. Konkurs trwa do 20 lutego i do tego czasu czekamy na zgłoszenia.

Na jakie zadania można otrzymać dofinansowanie?

W szczególności poszukujemy projektów, które obejmują:

– rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

– stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

– rozwój i promocj lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

– rozwój i promocj wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

– rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz