Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na bezpłatne, kolonijne Turnusy Uśmiechu.

Kolonijne Turnusy Uśmiechu skierowane są do organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

W trakcie kolonii, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz