Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Przedmiot zgłaszanych projektów: 1. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie oferty o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gorzowie Wielkopolskim, a także przyczyniające się do ograniczenia spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych,1) poprzez:a) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego,b) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,c) pobudzanie kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,2) tak, aby:a) wzrosła liczba osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,b) sportowcy reprezentujący kluby sportowe działające na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego osiągali wysokie wyniki sportowe w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych,c) osiągnięta została synergia pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim w Gorzowie Wielkopolskim,d) uniwersalne wartości związane z systematycznym udziałem w zorganizowanej rywalizacji sportowej utrwalały się powszechnie jako wzorce społeczne wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego,e) wzmocnić rolę Gorzowa Wielkopolskiego jako ważnego polskiego ośrodka sportu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz