Konkurs pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży: tworzenie spółdzielni w celu poszerzenia możliwości podjęcia pracy w UE.

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w konkursie pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży: tworzenie spółdzielni w celu poszerzenia możliwości podjęcia pracy w UE. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2019 r.

Projekty wyłonione w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską będą mieć na celu wsparcie rozwoju spółdzielni i promowanie ich wizerunku wśród młodych ludzi. Komisja chce wspierać innowacyjne, ponadnarodowe projekty, które wypracują potencjalnie multiplikowalne rozwiązania w obszarach:

Temat 1: Prowadzenie pilotażowych szkoleń dla uczniów/studentów na poziomie szkolnictwa średniego/wyższego

Temat 2: Ogólnoeuropejskie warsztaty mające na celu dzielenie się wiedzą i uczenie się od praktyków („szkolenie trenerów”)

Temat 3: Wspieranie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w celu tworzenia spółdzielni poza środowiskiem edukacyjnym.

Budżet konkursu to 1,950,000 euro.

Szczegóły znajda Państwo tutaj: https://ec.europa.eu/growth/content/reducing-youth-unemployment-setting-co-operatives-enhance-working-opportunities-eu_en

Dodaj komentarz