Ruszyła III edycja Mojej Małej Ojczyzny


Chcesz aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcesz w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę lub funkcjonalność. Weź udział w III edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Udział w konkursie mogą wziąć fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich. Termin składania wniosków mija 16.06.2019

Szczegóły w poniższym linku : 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Dodaj komentarz